Ime podjetja
AVTO CERAR d.o.o.
Sedež podjetja
Tkalska pot 6
SLO-1240 Kamnik
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 72 36 686, +386 1 83 14 990
Faks:
+386 1 72 36 687
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: