Ime podjetja
Avto Cerar d.o.o.
Sedež podjetja
Perovo 23
1241 Kamnik
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 83 95 040
Faks:
+386 1 83 95 041
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice